You are here

Mailing Lists

Onze mailinglists zijn te vinden op https://mailman.makerspaceleiden.nl/mailman/listinfo .

Toelichting:

Een bericht aan de mailinglist wordt bezorgd bij al de leden van de mailinglist. Er is ook een publiek archief waar de berichten terug te vinden zijn. Een mailinglist is een soort voorganger van het webforum.

Er zijn verschillende mailinglists:

De makerslijst. Voor deze lijst kan iedereen zich inschrijven en de archieven zijn publiek. Deze lijst is voor communicatie tussen alle (Leidse) Makers, geïnteresseerden, en iedereen die ons een vraag wil stellen. Meedoen met de MakerSpace begint op deze lijst.

De promakerlijst
Op deze lijst kun je vragen om iets te laten maken door een maker, een lijst voor vraag en aanbod.

De deelnemerslijst
Deze lijst is voor de betalende deelnemers van de makerspace.

De bestuurslijst
Deze lijst is voor het bestuur. Als je het hele bestuur wilt mailen, kun je deze lijst mailen.

De spaceloglijst
Hierop wordt gemeld wanneer de space open / dicht is, eventueel door het automagische deursysteem.

De nieuwslijst
Hierop wordt o.a. aangekondigt wanneer er een makermeet is, maar dergelijk nieuws gaat ook naar de makerlijst.