Imprint Stichting Makerspace Leiden

MakerSpace Leiden is een stichting, onze formele naam is Stichting MakerSpace Leiden. Onze statuten staan hier online.

De stichting regelt de formele contacten, contracten en overeenkomsten. De deelnemende makers hebben een stem in de deelnemersraad; hier wordt beslist over het de dagelijkse zaken van de makerspace en eigen projecten.

De bestuursleden zijn,

  • Hugo Meiland
  • Alex Yanson
  • Ronald Timmermans
  • Freerk de Jong

Het bestuur is bereikbaar via hetbestuur@makerspaceleiden.nl

Triodos bank NL30 TRIO 0197 6945 19
Ten name van Stichting Makerspace Leiden

  • KvK 58400982

Bezoek adres:
Volmolengracht 13
2312 PG Leiden
5F7V+3H Leiden (Plus code)

Postadres:
Narmstraat 35
2312 BD Leiden

Donaties in de vorm van materiaal of apparatuur zijn welkom. Neem hiervoor contact op met het bestuur. Er mogen geen voorwaarden aan de donatie verbonden zijn en wij kunnen donaties weigeren.

Chessboard