Deelnemer Worden

Ik overweeg deelnemer te worden.

Als je denkt aan het deelnemerschap aan de Makerspace Leiden dan willen we graag dat je de volgende zaken in overweging neemt:

 1. De Makerspace is een gedeelde werkplaats van en voor haar deelnemers. Dat betekent dat je geen ‘klant’ bent van de Makerspace maar dat er een actieve deelname van je wordt verwacht. Je wordt onderdeel van een ‘community’ waar jouw bijdrage belangrijk is.
 2. Deelnemers betalen iedere maand hun bijdrage (momenteel 25 euro). Dat geld is bestemd om de huur van het pand te betalen, algemene middelen te kopen en soms voor de aanschaf van apparatuur. Het gebruik van algemene middelen moet door de verbruiker terugbetaald worden. Dat gebeurt op eigen initiatief.
 3. Deelnemer worden doe je voor onbepaalde tijd. Je kunt het deelnemerschap niet tijdelijk opheffen om later weer verder te gaan. Het is ook niet de bedoeling dat je deelnemer wordt om één project af te werken en daarna weer te stoppen. We investeren als groep vrij veel tijd en aandacht aan nieuwe deelnemers om te zorgen dat je snel integreert in de community en veilig kan werken in de werkplaats. Natuurlijk kunnen er altijd omstandigheden zijn waardoor je niet meer kunt komen en stoppen kan altijd.
 4. We hanteren een ‘balans-principe’ waarbij we uitgaan dat alles wat je geeft en neemt in balans is. Als je dus een ‘zware gebruiker’ bent van de werkplaats, dan investeer je ook meer tijd in algemene zaken. Gebruik je veel uit de algemene voorraad, doneer dan ook regelmatig aan de voorraad. Neem je vaak wat te drinken uit de koelkast, haal dan ook eens wat drank. Kortom, zorg dat de weegschaal in balans is. Je bent overigens de enige die daar zicht op heeft. Dit ‘systeem’ is gebaseerd op onderling vertrouwen en het werkt. Het zorgt voor een open en amicale sfeer en dat willen we graag zo houden. Het betekent ook dat we elkaar onderling scherp houden op onze verantwoordelijkheden.
 5. De deelnemers hebben de mogelijkheid om via de (maandelijkse) deelnemersraad algemene zaken te bespreken en/of aanbevelingen te doen naar het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk en neemt alle beslissingen waarbij de input van de deelnemersraad in haar afwegingen wordt meegenomen.
 6. Bij alle beslissingen zal de veiligheid van de deelnemers en de omgeving van het hoogste belang zijn.

Hoe nu verder?

Heb je bovenstaande tekst goed gelezen, neem dan de volgende stappen:

 • Bezoek een MakerMeet kennismakingsavond. Elke eerste dinsdag van de maand kan dat. Stuur een mail aan hetbestuur@makerspaceleiden.nl dat je graag wil komen
 • Als je besluit om deelnemer te worden en je bent 18 jaar of ouder kun je het volgende stappenplan volgen:
  1. Betaal 25 euro/maand aan: NL30 TRIO 0197 6945 19 Ten name van Stichting Makerspace Leiden. Graag over maken met een automatische overschrijving op de eerste van de maand. (Vermeld bij opmerkingen “Deelnemerschap [naam]” o.i.d.)
  2. Stuur een mail aan hetbestuur@makerspaceleiden.nl. Vermeld daarin je naam en dat je deelnemer wilt worden. Als je je wilt voorstellen aan de groep, kan dat op de deelnemerslijst na je inschrijving.
  3. Als de betaling door het bestuur verwerkt is word je deelnemer en je aanmelding wordt vermeld op de deelnemerslijst. Het bestuur kan met mensen andere afspraken maken dan de bovenstaande, indien nodig.
Read Less Lees meer
learning to use the dove tail jig