Square holes

MakerSpace Leiden member Hans Delsink recently hosted a woodworking workshop on how to create tenons and mortises using power tools. Tenons and mortises are a common yet very effective way to create a solid mechanical joint between two pieces of wood.

Hans’s technique involves a router table and a mortiser, making this operation fast and repeatable. Both tools are available at MSL.

Cutting a tenon on the router table

Although router tables are fairly common and can be used for a lot of different jobs, a mortiser’s sole purpose is to make square holes. Drilling a few of these next to each other creates a slot and voilĂ , a perfectly square mortise in a fraction of the time it would take with hand tools.

The mortiser, notice the square bit

A big thanks to Hans for sharing his experience.

Talentenklas Ars Aemula Naturae.

Henry Verboket Heeft de afgelopen 5 zaterdagen de talentenklas van Ars les gegeven. Hij heeft ze wegwijs gemaakt in een deel van het “Rapid Prototyping” proces.
Ars Aemula Naturae is de kunstenaars vereniging van Leiden (https://www.arsaemula.nl/)
De talentenklas is een groep middelbare scholieren, van scholen uit de Leidse regio, die zich daar bekwamen in meerdere technieken uit de beeldende kunst praktijk.

De Rapid prototyping technieken waarvoor de Makerspace een kenniscentrum is worden nog zelden in dit soort cursussen aangeboden. Ars heeft met dit initiatief een fijne primeur binnengehaald.

Henry heeft zich met de leerlingen verdiept in 3D printen, Lasercutting en de de stappen voordat een idee een tastbaar reslutaat geeft

De laatste cursus dag vond plaats in de MakerspaceLeiden. Naast het werk in software of het afwerken van prints heeft Aart (links zittend) van de cursisten die dat wilden een 3D scan gemaakt.

Afsluiting in de Makerspace afgelopen Zaterdag.

Werkstukjes van cursisten