About

De MakerSpace is een ruimte waar mensen met gemeenschappelijke interesse, meestal in wetenschap, technologie, digitale en elektronische kunst elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken.

De MakerSpace kan gezien worden als een open laboratorium, atelier, werklaats, workshopruimte en/of studio waar mensen van diverse achtergronden kunnen samenkomen om materiaal, werktuigen en kennis te delen en om dingen te maken.

Activiteiten in de MakerSpace zijn onder meer:

* Delen van kennis en gereedschap
* Presentaties, workshops en lezingen
* Werken aan eigen en gemeenschappelijke projecten

Het makerschap draait om zelf dingen maken. Dingen in opdracht maken is geen kernactiviteit van de MakerSpace.