You are here

De stichting

De organisatie

MakerSpace Leiden is een stichting, onze formele naam is Stichting MakerSpace Leiden. Onze statuten staan hier online.
De stichting regelt de formele contacten, contracten en overeenkomsten. De deelnemende makers hebben een stem in de deelnemersraad; hier wordt beslist over het de dagelijkse zaken van de makerspace en eigen projecten.

De bestuursleden zijn,

* Hugo Meiland
* Hans Stroes
* Marten Vijn

Het bestuur is bereikbaar via bestuur_at_makerspaceleiden.nl of via het contact formulier.

* triodos bank
NL30 TRIO 0197 6945 19
Ten name van Stichting Makerspace Leiden

* KvK 58400982